Projectes / Audiovisuals

CARES

Barcelona

Espectacle de videoart amb projeccions animades centrades en el rostre de l'home com a expressió de l'ànima.

Productora:
Oudú

Motion graphics:
Lluc Miralles

cares