Projectes / Fotografia

FUNDACIÓ ENRIC MIRALLES

Barcelona, 2013

Fotoreportatge de la Fundació Enric Miralles.

Client:
EMBT

Productora:
Oudú

Fotografia:
Lluc Miralles

expo_enricmiralles